Grand Tetons, N.P.

1/160s at f18.0, ISO:320, Canon EOS-1D X w/70-200mm


Grand Teton, N.P.
 
08/26/2014